Spoločnosť In-tax, s.r.o. zahŕňa vo svojom portfóliu nasledovné ekonomické služby:

 

Účtovníctvo

 • vedenie jednoduchého účtovníctva,
 • vedenie podvojného účtovníctva,
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky vrátane výkazov,
 • spracovanie priznania k dani z príjmov,
 • spracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH), kontrolného výkazu, súhrnného výkazu,
 • spracovanie priznania k dani z motorových vozidiel,
 • spracovanie priznania k dani z nehnuteľnosti,
 • žiadosti o vrátenie DPH z členských štátov Európskej únie,
 • spracovanie daňových priznaní s dohľadom daňového poradcu - Ing. Luciou Jeleníkovou, číslo osvedčenia SKDP 1096/2015

 

Personálna agenda

 • vedenie personálnej agendy,
 • plnenie oznamovacích povinností voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia,
 • spracovanie mzdových podkladov,
 • výpočet miezd,
 • spracovanie mesačných prehľadov pre Daňový úrad,
 • vypracovanie ročného zúčtovania miezd vrátanie Hlásenia,
 • poradenstvo pri pracovnoprávnych vzťahoch.

 

Poradenstvo

 • účtovné poradenstvo,
 • daňové poradenstvo,
 • komplexné ekonomické poradenstvo.

 

Školenia

 • odborné školenia na aktuálne ekonomicko-daňové témy týkajúce sa predovšetkým zmien vyplývajúcich z najnovších legislatívnych úprav zákonov.

Vyhľadávanie

Uskutočnené školenia

Najbližšie školenia

Ing. Lucia Jeleníková - školiteľka

19 9H1A2927 kópia3

"Účtovníctvu sa venujem už od roku 1996. Je to pre mňa práca, ktorá ma napĺňa, posúva ma vpred potrebou neustále sa vzdelávať a pracovať na svojom odbornom raste. Nie je jednoduché orientovať sa v problematike daní, účtovníctva a ostatnej legislatívy súvisiacej s podnikaním a práve preto poskytujem profesionálne a spoľahlivé rady a tipy v tejto oblasti."

Facebook

Kontaktujte nás

© 2016, In-tax, s.r.o., webdesign INTELI.SK