Lektor

Ing. Lucia Jeleníková, daňový poradca

 

Obsahom školenia bolo:

  • Základné predpisy upravujúce ÚZ pre jednoduché a podvojné účtovníctvo
  • Úplnosť účtovníctva – zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov, kontrola účtovných kníh
  • Inventarizácia majetku a záväzkov  - preukázateľnosť účtovných operácii
  • Inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového
  • Opravné položky a rezervy – účtovné a daňové hľadisko
  • Účtovanie nehnuteľností – zaradenie do odpisových skupín
  • Časové rozlíšenie nákladov, výnosov
  • Uzávierkové účtovné operácie - položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
  • Účtovné výkazy pre účtovné jednotky
  • Zmeny v účtovníctve v roku 2015  a 2016

 

Ak ste sa zúčastnili na školení, získavate prístup k materiálom zo školenia, ktoré nájdete v sekcií klientský portál.

 

Kontaktná osoba

Ing. Lucia Jeleníková, mobil: 0911 881 754, e-mail: jelenikova@intax.sk

 

Vyhľadávanie

Aktuálne školenia

Zoznam aktuálnych školení

Pripravujeme november 2022: Zmeny v roku 2022 a pripravované zmeny v roku 2023, december 2022: Účtovná závierka, úprava základu dane

Uskutočnené školenia

Upozornenie

Na školenia zobrazené na tejto stránke sa už nie je možné zaregistrovať!

Jedná sa o školenia, ktoré sa už uskutočnili.

Ak máte záujem o školenie od našej spoločnosti, prezrite si aktuálny zoznam školení alebo nás kontaktujte.

Najbližšie školenia

Ing. Lucia Jeleníková - školiteľka

19 9H1A2927 kópia3

"Účtovníctvu sa venujem už od roku 1996. Je to pre mňa práca, ktorá ma napĺňa, posúva ma vpred potrebou neustále sa vzdelávať a pracovať na svojom odbornom raste. Nie je jednoduché orientovať sa v problematike daní, účtovníctva a ostatnej legislatívy súvisiacej s podnikaním a práve preto poskytujem profesionálne a spoľahlivé rady a tipy v tejto oblasti."

Facebook

Kontaktujte nás

© 2016, In-tax, s.r.o., webdesign INTELI.SK