Lektor

Ing. Lucia Jeleníková, daňový poradca

 

Obsahová náplň

Zamestnanecké benefity z účtovného a daňového pohľadu

 • Auto na súkromné účely
 • Ceny a výhry
 • Vzdelávanie  hradené zamestnávateľom
 • Použitie sociálneho fondu

Odpisovanie majetku

 • Zaradenie majetku do odpisových skupín
 • Prenájom majetku
 • Úprava výšky odpisov, prerušenie odpisovania

Pôžičky v spoločnosti

 • Pôžičky spoločnosti spoločníkovi – účtovný a daňový aspekt
 • Pôžičky spoločníka spoločnosti – účtovný a daňový aspekt
 • Pôžičky medzi spoločnosťami – účtovný a daňový aspekt
 • Pôžičky a úprava základu dane v zmysle §18 ZDP – závislé osoby

Ostatné prípady úpravy základu dane

 • Pohľadávky, záväzky
 • Daňovo neuznané výdavky

Zmeny v účtovníctve v roku 2016

 

Ak ste sa zúčastnili na školení, získavate prístup k materiálom zo školenia, ktoré nájdete v sekcií klientský portál.

 

Kontaktná osoba

Ing. Lucia Jeleníková, mobil: 0911 881 754, email: jelenikova@intax.sk

 

 

Vyhľadávanie

Aktuálne školenia

Zoznam aktuálnych školení

Pripravujeme november 2022: Zmeny v roku 2022 a pripravované zmeny v roku 2023, december 2022: Účtovná závierka, úprava základu dane

Uskutočnené školenia

Upozornenie

Na školenia zobrazené na tejto stránke sa už nie je možné zaregistrovať!

Jedná sa o školenia, ktoré sa už uskutočnili.

Ak máte záujem o školenie od našej spoločnosti, prezrite si aktuálny zoznam školení alebo nás kontaktujte.

Najbližšie školenia

Ing. Lucia Jeleníková - školiteľka

19 9H1A2927 kópia3

"Účtovníctvu sa venujem už od roku 1996. Je to pre mňa práca, ktorá ma napĺňa, posúva ma vpred potrebou neustále sa vzdelávať a pracovať na svojom odbornom raste. Nie je jednoduché orientovať sa v problematike daní, účtovníctva a ostatnej legislatívy súvisiacej s podnikaním a práve preto poskytujem profesionálne a spoľahlivé rady a tipy v tejto oblasti."

Facebook

Kontaktujte nás

© 2016, In-tax, s.r.o., webdesign INTELI.SK