Lektor

Ing. Lucia Jeleníková, daňový poradca

 

Obsahová náplň

Uzávierkové účtovné operácie z pohľadu účtovníctva a dane z príjmu

 • základné predpisy upravujúce účtovnú závierku
 • uzávierkové účtovné operácie
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového

Ostatné prípady úpravy základu dane

 • neuhradené pohľadávky - tvorba opravných položiek
 • neuhradené záväzky - zvýšenie základu dane
 • daňovo neuznané výdavky
 • odpisovanie prenajatého majetku
 • daňové výdavky a podmienka zaplatenia
 • daňové výdavky limitované

Zmeny v Zákone o dani z príjmov

Zmeny v Zákone o dani z pridanej hodnoty

 

Po školení, získate prístup k materiálom zo školenia.

Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou do 10.12.2016 na e-mail: jelenikova@intax.sk

 

Kontaktná osoba

Ing. Lucia Jeleníková, tel.: 0911 881 754

Vyhľadávanie

Aktuálne školenia

Zoznam aktuálnych školení

Pripravujeme november 2022: Zmeny v roku 2022 a pripravované zmeny v roku 2023, december 2022: Účtovná závierka, úprava základu dane

Uskutočnené školenia

Upozornenie

Na školenia zobrazené na tejto stránke sa už nie je možné zaregistrovať!

Jedná sa o školenia, ktoré sa už uskutočnili.

Ak máte záujem o školenie od našej spoločnosti, prezrite si aktuálny zoznam školení alebo nás kontaktujte.

Najbližšie školenia

Ing. Lucia Jeleníková - školiteľka

19 9H1A2927 kópia3

"Účtovníctvu sa venujem už od roku 1996. Je to pre mňa práca, ktorá ma napĺňa, posúva ma vpred potrebou neustále sa vzdelávať a pracovať na svojom odbornom raste. Nie je jednoduché orientovať sa v problematike daní, účtovníctva a ostatnej legislatívy súvisiacej s podnikaním a práve preto poskytujem profesionálne a spoľahlivé rady a tipy v tejto oblasti."

Facebook

Kontaktujte nás

© 2016, In-tax, s.r.o., webdesign INTELI.SK