Novelizovaný zákon číslo 222/2004 Z.z. o Dani z pridanej hodnoty v  §69/12/j ustanovil nové povinnosti pri dodaní stavebných prác - prenos daňovej povinnosti na príjemcu služby. Prenos daňovej povinnosti sa viaže na splnenie 3 základných podmienok:

1.  dodanie služby sa uskutočňuje medzi platiteľmi dane

2. predmetom je dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA) alebo dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA alebo dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA

3. miestom dodania služby je tuzemsko

Administratívne povinnosti spojené s vykazovaním sa vzťahujú na príjemcu služby, ktorý dodávku uvádza v daňovom priznaní a súčasne v kontrolnom výkaze v časti B1. Na správne zatriedenie služieb slúži ako pomôcka Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA). Zoznam je na základe dopytov daňových subjektov priebežne dopĺňaný FR SR.

 Metodický pokyn

Vysvetlivky ku klasifikácii CPA

Usmernenie k zatrieďovaniu stavebných prác

Oznámenie k zoznamu činností,ktoré nepatria do sekcie 41-43

Vyhľadávanie

Uskutočnené školenia

Najbližšie školenia

Ing. Lucia Jeleníková - školiteľka

19 9H1A2927 kópia3

"Účtovníctvu sa venujem už od roku 1996. Je to pre mňa práca, ktorá ma napĺňa, posúva ma vpred potrebou neustále sa vzdelávať a pracovať na svojom odbornom raste. Nie je jednoduché orientovať sa v problematike daní, účtovníctva a ostatnej legislatívy súvisiacej s podnikaním a práve preto poskytujem profesionálne a spoľahlivé rady a tipy v tejto oblasti."

Facebook

Kontaktujte nás

© 2016, In-tax, s.r.o., webdesign INTELI.SK