Lektor

Ing. Lucia Jeleníková, daňový poradca

 

Obsahom školenia bolo:

  • Vybrané ustanovenia podľa §17  ZdP so zameraním najmä na náklady viazané na úhradu, časové rozlíšenie, provízie, služby, zmarené investície, inventarizačné prebytky, nepeňažné príjmy, limitovanie výdavkov, lízing
  • Vybrané ustanovenia §19 ZdP so zameraním najmä na odpis pohľadávky, limitovanie výdavkov  v súvislosti s osobnou spotrebou, odpisy majetku
  • Vybrané ustanovenia §20 ZdP so zameraním najmä na tvorbu opravných položiek
  • Vybrané ustanovenia §21 ZdP  daňové a nedaňové výdavky
  • Vybrané ustanovenia §22 ZdP odpisy hmotného a nehmotného majetku

 

Ak ste sa zúčastnili na školení, získavate prístup k materiálom zo školenia.

 

Kontaktná osoba

Ing. Lucia Jeleníková, mobil: 0911 881 754, e-mail: jelenikova@intax.sk

 

Vyhľadávanie

Aktuálne školenia

Zoznam aktuálnych školení

Pripravujeme november 2022: Zmeny v roku 2022 a pripravované zmeny v roku 2023, december 2022: Účtovná závierka, úprava základu dane

Uskutočnené školenia

Upozornenie

Na školenia zobrazené na tejto stránke sa už nie je možné zaregistrovať!

Jedná sa o školenia, ktoré sa už uskutočnili.

Ak máte záujem o školenie od našej spoločnosti, prezrite si aktuálny zoznam školení alebo nás kontaktujte.

Najbližšie školenia

Ing. Lucia Jeleníková - školiteľka

19 9H1A2927 kópia3

"Účtovníctvu sa venujem už od roku 1996. Je to pre mňa práca, ktorá ma napĺňa, posúva ma vpred potrebou neustále sa vzdelávať a pracovať na svojom odbornom raste. Nie je jednoduché orientovať sa v problematike daní, účtovníctva a ostatnej legislatívy súvisiacej s podnikaním a práve preto poskytujem profesionálne a spoľahlivé rady a tipy v tejto oblasti."

Facebook

Kontaktujte nás

© 2016, In-tax, s.r.o., webdesign INTELI.SK